ლიტრები-ი უნციები-ი გადაყვანა

არსებობს გალონების ერთზე მეტი სახეობა. გამოიყენეთ შესაბამისი სახეობა ქვემოთ მოცემული სიიდან.

  1. ლიტრები-ი აშშ თხევადი უნციები -ში

  2. ლიტრები-ი დიდი ბრიტანეთის თხევადი უნციები -ში

ლიტრები

მოცულობის საბაზო ერთეული მეტრულ სისტემაში. წყლის ერთი ლიტრი იწონის ერთ კილოგრამს.

უნციები

არსებობს უნციის ორი სახეობა - აშშ-ს და ბრიტანული. გთხოვთ აირჩიოთ კონკრეტული ვარიანტი.