ლიტრები-ი გალონები-ი გადაყვანა

არსებობს გალონების ერთზე მეტი სახეობა. გამოიყენეთ შესაბამისი სახეობა ქვემოთ მოცემული სიიდან.

  1. ლიტრები-ი აშშ გალონები (თხევადი) -ში

  2. ლიტრები-ი აშშ გალონები (მშრალი) -ში

  3. ლიტრები-ი დიდი ბრიტანეთის გალონები -ში

ლიტრები

მოცულობის საბაზო ერთეული მეტრულ სისტემაში. წყლის ერთი ლიტრი იწონის ერთ კილოგრამს.

გალონები

არსებობს გალონის რამდენიმე სახეობა - აშშ-ს თხევადი, აშშ-ს მშრალი და ბრიტანული. გთხოვთ აირჩიოთ კონკრეტული ვარიანტი.