გალონები-ი ლიტრები-ი გადაყვანა

არსებობს გალონების ერთზე მეტი სახეობა. გამოიყენეთ შესაბამისი სახეობა ქვემოთ მოცემული სიიდან.  

  1. აშშ გალონები (თხევადი) -ი ლიტრები-ში

  2. აშშ გალონები (მშრალი) -ი ლიტრები-ში

  3. დიდი ბრიტანეთის გალონები -ი ლიტრები-ში

გალონები

არსებობს გალონის რამდენიმე სახეობა - აშშ-ს თხევადი, აშშ-ს მშრალი და ბრიტანული. გთხოვთ აირჩიოთ კონკრეტული ვარიანტი.

ლიტრები

მოცულობის საბაზო ერთეული მეტრულ სისტემაში. წყლის ერთი ლიტრი იწონის ერთ კილოგრამს.