Trawsnewid Newton

Defnyddiwch y blwch chwilio i ddod o hyd i'r trawsnewidydd metrig sydd ei angen arnoch

Newton

Dyfeisiwyd graddfa Newton gan Isaac Newton. Diffiniodd "serofed gradd gwres" yn eira sy'n toddi a "33 graddfa gwres" yn ddŵr sy'n berwi. Mae ei raddfa felly yn rhagflaenu graddfa Celsius, wedi'i diffinio gan gyfeirio at yr un tymereddau. Felly mae uned ar y raddfa hon, sef un radd Newton yn gyfwerth â 10033 Trawsnewid Kelvin neu radd Celsius ac mae ganddi'r un sero â graddfa Celsius.