konverzija kilogrami

Koristite polje za pretragu kako biste pronašli metrički konverter koji trebate.

kilogrami

 • kg
 • kilo (neformalno)
 • Jedinica:

  • Masa
  • Težina (u neznanstvenim okvirima)

  Upotreba diljem svijeta :

  • Globalni

  Opis:

  Kilogram je osnovna jedinica za masu u Međunarodnom (SI) sistemu jedinica i prihvaćen je u svakodnevnoj upotrebi kao jedinica za težinu (sila gravitacije dijeluje na bilo kom objektu).

  Kilogram je gotovo jednak masi jednog litra vode.

  Definicija:

  Prema definiciji, kilogram je jednak masi Međunarodnog Prototipa za Kilogram (MPK), odnosno komadu legure platinuma i iridijuma izrađenom 1889. godine koji se čuva u Međunarodnoj Upravi Težina i Mjera u Sevru (Sèvres), u Francuskoj.

  To je jedina SI jedinica koja se definira pomoću fizičkog objekta, a ne u odnosu na fundamentalno fizičko svojstvo koji se može reprodukovati u laboratorijama.

  Podrijetlo:

  Kratkotrajno, grejv (grave) (također metalni referencijalni standard) korišten je kako bi se definiralo hiljadu grama, sve dok nije zamjenjen kilogramom 1799. godine.

  Sistem metričkih mjera uveden je 1795. godine u Francuskoj kada je gram definiran kao ""apsolutna težina zapremine čiste vode koja je jednaka kocki hiljaditog dijelametra, i na temperaturi topljenja leda.""

  Kilogram (izveden od chilioi [hiljada] i gramma [mala težina] smatran je praktičnijom mjerom za težinu kada su u pitanju veće količine pri trgovini i dočekao je da se koristi kao osnovna jedinica za masu u svim metričkim mjernim sistemima.

  Međunarodni (SI) Sistem jedinica objavljen 1960. godine koristio je kilogram kao osnovnu jedinicu mase, a usvojile su ga gotovo sve zemlje na svijetu (uz par značajnih izuzetaka kao što su Sjedinjene Države).

  Česte reference:

  • Kilogram iznosi približno koliko i jedna litarskaflaša bezalkoholnog pića.
  • Šećer se često prodaje na 1kg.
  • Uobičajena košarkaška lopta teška je približno jedan kilogram.

  Upotreba u kontekstu:

  U cijelom svijetu, kilogram je u upotrebi kao svakodnevna mjera za masu i težinu.

  Također predstavlja i bazičnu jedinicu mase u svim m. k. s. mjernim sistemima, u kojima se relacije između metra, kilograma i sekunde koriste kako bi se definirali drugi koncepti, kao što je njutn za silu i paskal kao jedinica mjere tlaka.

  Komponentne jedinice:

  Multiplikatori: