konverzija funte

Koristite polje za pretragu kako biste pronašli metrički konverter koji trebate.

funte

 • lb
 • lbm (funta - masa - znanstvena)
 • Jedinica:

  • masa
  • Težina (u neznanstvenim okvirima)

  Upotreba diljem svijeta :

  • UK, SAD, Australija, Kanada, Novi Zeland i drugi

  Opis:

  Funta je jedinica mjere za masu koja se upotrebljava u imperijalnom sistemu i prihvaćena je u svakodnevnoj upotrebi kao jedinica za težinu (sila gravitacije dijeluje na bilo kom objektu).

  Definicija:

  Imperijalna (avoirdupois ili medjunarodna) funta se zvanično definira kao 453.59237 grama.

  Podrijetlo:

  Ime funta predstavlja prilagođivanje latinske fraze libra pondo, ili težina funte, rimska libra (po kojoj je i simbol lb) težila je približno 329 grama.

  Tokom historije, funta (ili njeni lokalni prijevodi) koristili su se kao mjera za težinu u mnogim krajevima svijeta, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Njemačku, Skandinaviju i Rusiju. Iako je tačna masa funte varirala od sistema do sistema, ona je uvijek bila približno slična, obično između 350 i 560metričkih grama.

  U Ujedinjenom Kraljevstvu su koegzistirali brojni sistemi koji koriste funtu, iako je avoirdupois funta (poznata i kao vunena funta) najčešće korištena i najpostojanija (i za koju je skraćenica lb av ili lb avdp). Jedna varijacija funte koja se danas koristi je Trojanska funta  (približno 373g), i najčešće se koristi kao mjera za težinu dragocjenih metala.

  Britanski Akt o težinama i mjerama iz 1878. godine prvi je definirao imperijalnu funtu u okvirima metričkih jedinica (1 lb = 453,59265g), dok je 1893. godine Mendelhalova naredba definirala američku funtu opisujući kilogramkao jednak sa 2,20462 funte.

  Sjedinjene Države i države Komonvelta dogovorile su zajedničke definicije za funtu (i jard) koje su bile usvojene 1959. godine (1964. god u UK).

  Česte reference:

  • U zemljama engleskog govornog područja, težina neke osobe se većinom izražava u stounimai funtama, premda se u Sjedinjenim Državam obično izražava isključivo u funtama.
  • U Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, u kojima su se, prije uvođenja metričkog sistema, namirnice prodavale na funte, i sada se prodaju u količinama koje odgovaraju starom imperijalnom standardu, za šta je primjer puter koji se u većini slučajeva prodaje u pakovanjima od 454g(1lb).
  • Alasi će često izražavati veličinu svog ulova pomoću funti i unci.
  • Šekspirov lik Šajlok ima čuvenu rečenicu u kojoj kao zalog za pozajmicu traži "funtu mesa".

  Upotreba u kontekstu:

  U znanstvenoj primjeni, funta se koristi za opisivanje mase, dok se u svakodnevnoj praksi koristi kao mjera za težinu. Uprkos tome što je metrički sistem težina i mjera široko prihvaćen, funta se i dalje koristi u zemljama engleskog govornog područja.

  Funta se, historijski gledano, koristila za opisivanje težine sačme i čaura kod oružja, dok je samo oružje dobijalo naziv prema tipu municije koji ispaljuje, kao na primjer 32-funtaš (32- pounder).

  U Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama funta predstavlja i komponentu za izražavanje tlaka, odnosno funta po kvadratnom palcu (p.k.p.), što je prihvaćeni standard.

  Komponentne jedinice:

  • Jedna funta podjeljena je u šesnaest unci, iako je bilo definirano da funta, historijski (i zvanično), sadrži 7000 trojanskih granuloma (gr) sve dok međunarodni dogovoreni standard nije primjenjen 1959. godine.

  Multiplikatori: