kilogrami u funte konverzija

Preuzmite naš Android aplikaciju

funte u kilogrami (Zamjenite jedinice)

Format
Preciznost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obeležite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pozornost: Možete uvećati ili umanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih cifri koji Vam treba.

Obratite pozornost: Molimo Vas da za čist decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Prikaži formulu

konvertuj kilogrami u funte 

lb =
kg * 2.2046
 
 
 
Pokaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija: kilogrami
Više informacija: funte

kilogrami

Prema definiciji, kilogram je jednak masi Međunarodnog Prototipa za Kilogram (MPK), odnosno komadu legure platinuma i iridijuma izrađenom 1889. godine koji se čuva u Međunarodnoj Upravi Težina i Mjera u Sevru (Sèvres), u Francuskoj.

To je jedina SI jedinica koja se definira pomoću fizičkog objekta, a ne u odnosu na fundamentalno fizičko svojstvo koji se može reprodukovati u laboratorijama.

 

konvertuj kilogrami u funte 

lb =
kg * 2.2046
 
 
 

funte

Funta je jedinica mjere za masu koja se upotrebljava u imperijalnom sistemu i prihvaćena je u svakodnevnoj upotrebi kao jedinica za težinu (sila gravitacije dijeluje na bilo kom objektu).

 

kilogrami u funte tablica

Početak
Povećanja
Tačnost
Format
Tablica za tiskanje
< Manje vrijednosti Veće vrijednosti >
kilogrami funte
0kg 0.00lb
1kg 2.20lb
2kg 4.41lb
3kg 6.61lb
4kg 8.82lb
5kg 11.02lb
6kg 13.23lb
7kg 15.43lb
8kg 17.64lb
9kg 19.84lb
10kg 22.05lb
11kg 24.25lb
12kg 26.46lb
13kg 28.66lb
14kg 30.86lb
15kg 33.07lb
16kg 35.27lb
17kg 37.48lb
18kg 39.68lb
19kg 41.89lb
kilogrami funte
20kg 44.09lb
21kg 46.30lb
22kg 48.50lb
23kg 50.71lb
24kg 52.91lb
25kg 55.12lb
26kg 57.32lb
27kg 59.52lb
28kg 61.73lb
29kg 63.93lb
30kg 66.14lb
31kg 68.34lb
32kg 70.55lb
33kg 72.75lb
34kg 74.96lb
35kg 77.16lb
36kg 79.37lb
37kg 81.57lb
38kg 83.78lb
39kg 85.98lb
kilogrami funte
40kg 88.18lb
41kg 90.39lb
42kg 92.59lb
43kg 94.80lb
44kg 97.00lb
45kg 99.21lb
46kg 101.41lb
47kg 103.62lb
48kg 105.82lb
49kg 108.03lb
50kg 110.23lb
51kg 112.44lb
52kg 114.64lb
53kg 116.85lb
54kg 119.05lb
55kg 121.25lb
56kg 123.46lb
57kg 125.66lb
58kg 127.87lb
59kg 130.07lb
Tablica metričke konverzije Aplikacija za konverter za Vaš mobitel. težina temperatura  duljina površina zapremina brzina vrijeme