Камъни конверсия

Използвайте полето за търсене, за да намерите най-метричен конвертор

Камъни

 • ст
 • Единица за :

  • Тегло

  Използване навсякъде по света:

  • Стоунът се използва също и в конните надбягвания за определяне на теглото, което един кон трябва да носи (не е задължително само жокея, това тегло може да включва санкции и други подобни)
  • Стоунът все още се използва за изразяване на човешкото тегло в някои спортове в Обединеното кралство и Ирландия, като бокс и борба.
  • Един британец или ирландец често ще изрази теглото си в стоун и паунд (напр. 12 ст 6 паунда), вместо в чисти паунди, какъвто би бил случаят в Съединените щати (174 паунда ).
  • Стоунът сега се използва почти изключително в Обединеното кралство и Ирландия, като популярен - неформален - начин на изразяване на теглото на човека. Стоунът не е официално призната единица тегло в Обединеното кралство до 1985 г.

  Описание:

  Стоунът е единица за тегло в имперска система използвана неофициално във Великобритания и Ирландия, предимно като мярка на телесно тегло. Въпреки санкционирана от ЕС за употреба като допълнителна единица, тя е по същество остаряла извън Обединеното кралство и Ирландия.

  Дефиниция:

  Стоунът е единица за тегло, равно на 14 паунда averdupois (или международни паунди). От своя страна, това прави един стоун еквивалентен на 6,35029 кг.

  Произход:

  Името "стоун" произлиза от практиката на използване на камъни като тежести, често срещана практика в целия свят в продължение на две или повече хилядолетия.

  Действителната единица на стоун обикновено се използва като мярка за тегло за целите на търговията в Европа до 19-ти век, когато повечето страни приемат метричната система, но действителното тегло на стоуна варира от страна в страна, регион в регион, и дори и в зависимост от това, което се претегля или търгува.

  През 1389 в Англия един стоун от вълна се определя като тегло 14 паунда и, въпреки че стоуна на други материали може да тежи значително повече или по-малко (в килограми), стоун в обща употреба е приет като равен с тегло до 14 кг.

  Общи препратки:

  • Жена със средно телесно положение 5 фута 8 ин (173 см) висока се очаква да тежи между осем и дванадесет стоуна.
  • Мъж със средно телесно положение 6фут 0ин (183 см) висок мъж би се очаквало да тежи между десет и тринадесет стоуна.

  Комбинации:

  • 2 стоуна = 1 кварта
  • 8 стоуна = 1 центнер
  • 160 стоуна = 1 дълъг тон