Конвентор за дължина

Използвайте полето за търсене, за да намерите най-метричен конвертор

Метрични измервания

Метърът е официално определен да бъде изминато разстояние от светлината във вакуум в 1/299, 792 458 секунди. Всички други измервания дължина и разстояние в метричната система произтичат от метър (например km = 1000 m, 1 метър = 1000 мм).

Имперски / Американски измервания

Тези измервания имат по-малко логична прогресия. В двора може да бъде определено като обхвата от махало, което описва дъга с люлеенето си в точно 1 секунда. Морска миля е разстоянието в едно 1 (1/60 от градуса) около повърхността