Сантиметри конверсия

Използвайте полето за търсене, за да намерите най-метричен конвертор

Сантиметри

 • см
 • Единица за :

  • Дължина / разстояние

  Използване навсякъде по света:

  • Сантиметърът се използва в целия свят като измерване на дължина. Има няколко изключения, най-вече на САЩ, които все още се използват. Обикновено (подобно на имперски) система.

  Дефиниция:

  Сантиметър единица за дължина в метричната система, равна на една стотна от м .

  1 см е равен на 0,39370 инча .

  Произход:

  Метрична или десетична запетая, система за мерки и тежести е дефинирана и приета във Франция през 1795. Използване на метър като основа за измерването на дължината в момента се използва официално в целия свят.

  Общи препратки:

  • САЩ никел (пет процента) монетата е около 2 см в диаметър.
  • Роговицата на човешкото око е около 1.15 cm (11.5 мм диаметър).
  • Един имперски фут се равнява на приблизително 30.5 cm.

  Използване на контекста:

  Сантиметърът се използва като ежедневна единици в страните, които са приели Международната система единици (МС), в случаите, когато част от сантиметъра по принцип се счита незначително.

  В случаите, които изисква по-голяма прецизност, като инженеринг и проектиране, най-вече за разстояние се използва милиметър или десетични знаци от метра.

  Компонент единици:

  Комбинации:

  • 100 см = 1м (метрър)
  • Единица за дължина / разстояние в метричната система, базирана на дробна или умножена по един метър .