Скорост конверсия

Използвайте полето за търсене, за да намерите най-метричен конвертор

Преобразуване на мерни единици скорост

Повечето от дяловете на скоростта са съставни единици на разстояние на време, например единицата SI Метри в секунда . Известни изключения от това са Мах (единица въз основа на скоростта на звука) и Възли (който всъщност е морски мили в час).

Страни, които използват метричната система Километри в час за пътищата и транспорта, докато не-метрични страни, включително Великобритания Мили в час .

Измерване на ускорение може да се превърне по същия начин, както съответстващата скорост на устройството.