Килограми конверсия

Използвайте полето за търсене, за да намерите най-метричен конвертор

Килограми

 • кг
 • килограм (неофициално)
 • Единица за :

  • Маса
  • Тежест (в ненуачните работи)

  Използване навсякъде по света:

  • Глобално

  Описание:

  The kilogram is the base unit of mass in the International (SI) System of Units, and is accepted on a day-to-day basis as a unit of weight (the gravitational force acting on any given object).

  The kilogram is almost exactly equal to the mass of one litre of water.

  Дефиниция:

  Кг се определя като тегло, равно на масата на международния прототип на килограма (ИПК), група от сплав на платина-иридий направена през 1889 г. и съхраняване в Международното бюро за тегло и мерни единици в Севр, Франция.

  Това е единствената СИ единица, която се определя от физически обект, а не на основните физични свойства, които могат да бъдат възпроизведени в лабораторни условия.

  Произход:

  Кратък период от време, grave (думата идва от gravity - гравитация) се използва за определяне на хиляда грама, (метален стандарт), а след това през 1799 г., тя е заменена с кг.

  През 1975 г., метричната система беше въведена във Франция. Един грам ie определя като "абсолютна тегло на чиста вода с размерите на куб с ръбове една стотна метър , при температурата на топене на леда .

  Думата идва от гръцки chilioi (хиляди) и gramma (малка тежест). Килограмът е въведен като по-практична единица за измерване на теглото за повече стоки. Той по-късно става основна единица за маса в метрични на всички системи.

  Международната система единици (СИ) е публикувана през 1960 година. Килограмът се използва в тази система за основна единица за измерване на тегло, в почти всички страни на планетата (с малки изключения, като например САЩ).

  Общи препратки:

  • Килограмът е приблизителното тегло на един литър бутилка от безалкохолна напитка.
  • Захарта обикновено се продава по 1 килограм.
  • Типична баскетболна топка тежи около 1 кг.

  Използване на контекста:

  Килограмът се използва в целия свят за ежедневни нужди, като единица за измерване на маса и тегло.

  Също така е основна единица за маса измерване за всички МКС системи, където метър, килограм и секундата се използват във връзка по между си, за да определят други понятия, такива като на нютон сила или паскал като мярка за налягането.

  Компонент единици:

  Комбинации: