Превръщане на Ремер в Нютън

Страницу в закладки Нютън в Ремер (Промяна на устройството на места)

формат
Точност

Забележка: Дробни резултатът се закръглява с точност до 1/64. За по-точен отговор, моля изберете "десетична" вариант по-горе резултат

Забележка: Можете да увеличите или намалите точността на отговор от страна на редица значими цифри от горепосочените опции резултат

Забележка: За резултата в десетичен формат, моля изберете "десетична" вариант по-горе резултат

Покажи формулата

Превръщане Ремер в Нютън

ºN =
(°Rø - 7.5)* 0.62857
 
 
 
Покажи работата
изведете резултата в експоненциална формат

Ремер

Температурна скала на Рьомер е създадена през 1701 от датския астроном Оле Кристенсен Рьомер. За нула градуса е прието, че водата замръзва, и 60 градуса - точката на кипене на водата. Тогава Рьомер установява, че замразяването на чиста вода, приблизително, е около една осма от разстоянието между тези точки - 7,5 градуса. Тази скала е станала прототип на скалата на Фаренхайт, която той научил от работата на Рьомер, че трябва да се увеличат броят на районите до четири пъти и това, което е създадено сега се нарича скала на Фаренхайт.

 

Превръщане Ремер в Нютън

ºN =
(°Rø - 7.5)* 0.62857
 
 
 

Нютън

Скалата на Нютон е разработена от Исак Нютон. Той се използва температурата на топене на снега като нулева степен и 33 градуса, точката на кипене на водата. Неговият предшественик е скалата Целзий , който се основава на същите явления на температура. По този начин, единицата за измерване на скалата, степента на Нютон, е10033 Келвин конверсия или градуса по Целзий и има идентични нула, както при Целзий.

 

Таблица Ремер в Нютън
Start
Increments
Accuracy
Format
Разпечатай таблицата
< Ниски Стойности Големи количества >
Ремер Нютън
0°Rø -4.71ºN
1°Rø -4.09ºN
2°Rø -3.46ºN
3°Rø -2.83ºN
4°Rø -2.20ºN
5°Rø -1.57ºN
6°Rø -0.94ºN
7°Rø -0.31ºN
8°Rø 0.31ºN
9°Rø 0.94ºN
10°Rø 1.57ºN
11°Rø 2.20ºN
12°Rø 2.83ºN
13°Rø 3.46ºN
14°Rø 4.09ºN
15°Rø 4.71ºN
16°Rø 5.34ºN
17°Rø 5.97ºN
18°Rø 6.60ºN
19°Rø 7.23ºN
Ремер Нютън
20°Rø 7.86ºN
21°Rø 8.49ºN
22°Rø 9.11ºN
23°Rø 9.74ºN
24°Rø 10.37ºN
25°Rø 11.00ºN
26°Rø 11.63ºN
27°Rø 12.26ºN
28°Rø 12.89ºN
29°Rø 13.51ºN
30°Rø 14.14ºN
31°Rø 14.77ºN
32°Rø 15.40ºN
33°Rø 16.03ºN
34°Rø 16.66ºN
35°Rø 17.29ºN
36°Rø 17.91ºN
37°Rø 18.54ºN
38°Rø 19.17ºN
39°Rø 19.80ºN
Ремер Нютън
40°Rø 20.43ºN
41°Rø 21.06ºN
42°Rø 21.69ºN
43°Rø 22.31ºN
44°Rø 22.94ºN
45°Rø 23.57ºN
46°Rø 24.20ºN
47°Rø 24.83ºN
48°Rø 25.46ºN
49°Rø 26.09ºN
50°Rø 26.71ºN
51°Rø 27.34ºN
52°Rø 27.97ºN
53°Rø 28.60ºN
54°Rø 29.23ºN
55°Rø 29.86ºN
56°Rø 30.49ºN
57°Rø 31.11ºN
58°Rø 31.74ºN
59°Rø 32.37ºN
Таблица за преобразуване на мерки Конвертор за мобилен телефон Температура Тегло Дължина Площ Обем Скорост Време