Келвин конверсия

Използвайте полето за търсене, за да намерите най-метричен конвертор

Келвин

Основана на дефинициите на скалата на Целзий и експериментални доказателства, че температурата на абсолютната нула е -273,15 º C.