Miles til Kilometer konvertering

Bookmark Page

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel
km =
mi
 
_______
 
 
0.62137
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Mer informasjon: Kilometer
Kilometer til Miles (Bytt enheter) Miles til Kilometer tabell

Miles

En måleenhet av lengde tilsvarer 1760 yards

km =
mi
 
_______
 
 
0.62137

Kilometer

Kilometer er en måleenhet av lengde i det metriske systemet som tilsvarer ett tusen meter .

1 km tilsvarer 0,6214 miles.

Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Temperatur Vekt Lengde Område Volume Hastighet Tid