Tommer til Fot konvertering

/
Bookmark Page

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel
ft =
in * 0.083333
 
 
 
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Mer informasjon: Tommer
Mer informasjon: Fot
Fot til Tommer (Bytt enheter) Tommer til Fot tabell
ft =
in * 0.083333
 
 
 

Fot

Fot er en enhet av lengde som brukes i det britiske (imperial) og det tradisjonelle amerikanske målesystemet som representerer 1/3 av en yard og er inndelt i tolv tommer.

Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Temperatur Vekt Lengde Område Volume Hastighet Tid