Millimeter til Tommer konvertering

Bookmark Page

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel
in =
mm * 0.039370
 
 
 
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Mer informasjon: Millimeter
Mer informasjon: Tommer
Tommer til Millimeter (Bytt enheter) Millimeter til Tommer tabell

Millimeter

Millimeter er en enhet av lengden i det metriske systemet og tilsvarer en tusendel av en meter (SI baseenheten av lengde).

in =
mm * 0.039370
 
 
 

Tommer

Tomme er en måleenhet som hovedsakelig brukes i en det britiske enhetssystemet (imperial) og det tradisjonelle amerikanske målesystemet, som representerer 1/12 av en fot og 1/36 av en yard.

Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Temperatur Vekt Lengde Område Volume Hastighet Tid