Kilometer til Miles konvertering

Bookmark Page

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel
mi =
km * 0.62137
 
 
 
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Mer informasjon: Kilometer
Miles til Kilometer (Bytt enheter) Kilometer til Miles tabell

Kilometer

Kilometer er en måleenhet av lengde i det metriske systemet som tilsvarer ett tusen meter .

1 km tilsvarer 0,6214 miles.

mi =
km * 0.62137
 
 
 

Miles

En måleenhet av lengde tilsvarer 1760 yards

Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Temperatur Vekt Lengde Område Volume Hastighet Tid