Newton conversion table

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Newton

Ang Newton scale ay nilikha ni Isaac Newton. Tinukoy nya ang "zeroth degree of heat" bilang natutunaw na snow at "33 degree of heat" bilang kumukulong tubig. Itong kanyang panukat ay panimula ng  Celsius scale, bilang tinutukoy sa parehong temperatura, kaya ang unit scale na ito, ang Newton degree ay katumbas ng 10033 Kelvin conversion o degrees Celsius at may parehong zero sa Celsius scale.