Rankine conversion table

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Rankine

 ºF na version ng Kelvin scale. Base sa kahulugan ng Fahrenheit scale at sa ebidensyang experimental na ang absolute zero ay  -459.67ºF