కెల్విన్ నుండి రోమర్ కన్వర్షన్

బుక్‌మార్క్ పేజి రోమర్ నుండి కెల్విన్ (స్వాప్ యూనిట్లు)

ఫార్మాట్
ఖచ్చితత్వము

గమనిక: భిన్నముతో కూడిన ఫలితాలు సమీప 1/64 కు సవరించబడినవి. మరింత ఖచ్చితమైన సమాధానం కొరకు దయచేసి ఈ ఫలితం పైభాగము నుండి,  ’దశాంశా’న్ని ఎంచుకోండి.

గమనిక: ఫలితం పైభాగాన ఎంపికల నుండి కావలసిన గణనీయమైన గణాంకాల యొక్క సంఖ్యను ఎంచుకోవడం ద్వారా ఈ సమాధానం యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని మీరు పెంచవచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు.

గమనిక: ఒక స్పష్టమైన దశాంశ ఫలితం కొరకు దయచేసి ఫలితం పైభాగాన ఎంపికల నుండి ’దశాంశాన్ని’ ఎంచుకోండి.

సూత్రాన్ని చూపండి

కన్వర్ట్ కెల్విన్ నుండి రోమర్

°Rø =
(K - 273.15)* 0.52500
+ 7.50
 
 
 
వర్కింగ్ ను చూపండి
ఫలితాన్ని ఘాతీయ రూపంలో చూపండి

కెల్విన్

సెంటిగ్రేడ్ నిర్వచనాల ఆధారంగా మరియు  ప్రయోగాత్మక ఋజువు వలన ఖచ్చితమైన సున్నా -273.15ºC గా ఉంది.

 

కన్వర్ట్ కెల్విన్ నుండి రోమర్

°Rø =
(K - 273.15)* 0.52500
+ 7.50
 
 
 

రోమర్

రోమెర్ అనేది ఒక ఉష్ణోగ్రతా స్కేలు, ఇది 1701 లో దానిని ప్రతిపాదించిన డేనిష్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఓలె క్రిస్టెన్సన్ రోమర్, గారి పేరును కలిగి ఉంది. ఈ స్కేల్ లో, గడ్డకట్టుస్థాయిని మొదట్లో శూన్యంగా అమర్చారు. నీటి మరుగు ఉష్ణోగ్రతను 60 డిగ్రీలుగా నిర్వచించారు. రోమర్,  ఆ తరువాత స్వచ్ఛమైన నీటి గడ్డకట్టు పాయింట్ ను ఈ పాయింట్ల మధ్య దాదాపుగా ఎనిమిదవవంతు మార్గంలో (సుమారు 7.5 డిగ్రీలు) ఉన్నట్లుగా చూసారు, కాబట్టి, ఆయన 7.5 డిగ్రీల వద్ద అల్ప స్థిర పాయింట్ ను నీటి యొక్క గడ్డకట్టు పాయింట్ గా పునర్నిర్వచించారు. ఫారన్ హీట్ స్కేల్ యొక్క సృష్టికర్త డేనియల్ గేబ్రియల్ ఫారన్ హీట్ గారు రోమెర్స్ పని అనేది నాలుగు కారణాంకాలతో పెరుగుతున్న విభాగాలుగా గుర్తించారు మరియు ప్రస్తుతం ఫారన్ హీట్ స్కేల్ గా తెలియనున్న దానిని ఏర్పరచారు.  

 

కెల్విన్ నుండి రోమర్ టేబుల్స్
Start
Increments
Accuracy
Format
ప్రింట్ టేబుల్
< అల్ప విలువలు పెద్ద విలువలు >
కెల్విన్ రోమర్
0 -135.90°Rø
1 -135.38°Rø
2 -134.85°Rø
3 -134.33°Rø
4 -133.80°Rø
5 -133.28°Rø
6 -132.75°Rø
7 -132.23°Rø
8 -131.70°Rø
9 -131.18°Rø
10 -130.65°Rø
11 -130.13°Rø
12 -129.60°Rø
13 -129.08°Rø
14 -128.55°Rø
15 -128.03°Rø
16 -127.50°Rø
17 -126.98°Rø
18 -126.45°Rø
19 -125.93°Rø
కెల్విన్ రోమర్
20 -125.40°Rø
21 -124.88°Rø
22 -124.35°Rø
23 -123.83°Rø
24 -123.30°Rø
25 -122.78°Rø
26 -122.25°Rø
27 -121.73°Rø
28 -121.20°Rø
29 -120.68°Rø
30 -120.15°Rø
31 -119.63°Rø
32 -119.10°Rø
33 -118.58°Rø
34 -118.05°Rø
35 -117.53°Rø
36 -117.00°Rø
37 -116.48°Rø
38 -115.95°Rø
39 -115.43°Rø
కెల్విన్ రోమర్
40 -114.90°Rø
41 -114.38°Rø
42 -113.85°Rø
43 -113.33°Rø
44 -112.80°Rø
45 -112.28°Rø
46 -111.75°Rø
47 -111.23°Rø
48 -110.70°Rø
49 -110.18°Rø
50 -109.65°Rø
51 -109.13°Rø
52 -108.60°Rø
53 -108.08°Rø
54 -107.55°Rø
55 -107.03°Rø
56 -106.50°Rø
57 -105.98°Rø
58 -105.45°Rø
59 -104.93°Rø
మెట్రిక్ కన్వర్షన్ టేబుల్ మొబైల్ ఫోన్ కన్వర్టర్ ఆప్ ఉష్ణోగ్రత బరువు పొడవు వైశాల్యము పరిమాణము వేగం సమయం