రాళ్ళు కన్వర్షన్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

రాళ్ళు

 • రాళ్ళు
 • యొక్క యూనిట్:

  • బరువు

  ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడకం:

  • రాయి అనేది గుఱ్ఱపు పందేలలో కూడా ఒక గుఱ్ఱం మోయు బరువును వివరించడానికి ఉపయోగిస్తారు (కేవలం ఒక జాకీ మాత్రమే కాకుండా, ఈ బరువులో పెనాల్టీలు మరియు అలాంటివి ఉంటాయి).
  • రాయి అనేది ఇంకనూ అలవాటు ప్రకారం మానవ శరీర బరువును కొలుచుటకు, యుకె మరియు ఐర్లాండ్ దేశాలలో బాక్సింగ్ మరియు కుస్తీపోటీలలో ఉపయోగించబడుతోంది.
  • ఒక బ్రిటిష్ లేదా ఐరిష్ వ్యక్తి వారి బరువును సాధారణంగా  యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో  కేవలం పౌండ్లలోనే వ్యక్తీకరించిన విధానానికి బదులుగా స్టోన్ మరియు పౌండ్లలో వ్యక్తీకరిస్తారు (174 పౌండ్లు).
  • స్టోన్ అనేది ఇప్పుడు యుకె మరియు ఐర్లాండ్ లో విశిష్టంగా ఉపయోగించబడుతోంది, ప్రఖ్యాతి చెందిన విధంగా - ఒకవేళ లాంఛనంగా అయితే - ఒక వ్యక్తి యొక్క బరువును వ్యక్తీకరించు పద్ధతి. స్టోన్ అనేది యుకె లో 1985 నుండి బరువు యొక్క యూనిట్ గా అధికారికంగా గుర్తించబడింది.

  వివరణ:

  స్టోన్ అనేది సామ్రజ్య పద్ధతిలో బరువు యొక్క ఒకయూనిట్, ఇది యుకె మరియు ఐర్లాండులలో శరీరం యొక్క బరువును కొలుచుటకు ప్రత్యేకంగా లాంఛనంగా వాడబడుతోంది. ఒక అనుబంధ యూనిట్ గా వాడడానికి ఇయు ద్వారా మంజూరుచేయబడినా కూడా,ఇది యుకె మరియు ఐర్లాండుల వెలుపల ఒక చెల్లుబాటు కానిదిగా ఉంది.

  నిర్వచనం:

  ఒక రాయి అనేది 14 పౌండ్ల భారవస్తు తులామానం (లేక అంతర్జాతీయ పౌండ్లు) కు సమానమైన బరువు యూనిట్. తిప్పడంతో ఇది ఒక రాయిని 6.35029 కిలోకు సమానం చేస్తుంది.

  మూలము:

  బరువులను రాళ్లతో కొలుచు అభ్యాసం వలన ’స్టోన్’ అనే పదం పేరు, రెండు మిలియన్స్ లేక అంతకంటే ఎక్కువకాలం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక సాధారణ అభ్యాసమయింది.

  స్టోన్ యొక్క వాస్తవ యూనిట్ అనేది సాధారణంగా 19 వ శతాబ్దం వరకు యూరోప్ అంతటా వాణిజ్య ఉద్దేశాల కొరకు బరువు యొక్క కొలమానంగా వాడబడుతూ ఉండినది, 19 వ శతాబ్దంలో మెట్రిక్ పద్ధతిని చాలా దేశాలు స్వీకరించడంతో స్టోన్ యొక్క వాస్తవ బరువు అనేది దేశం నుండి దేశానికి మరియు ప్రాంతం నుండి ప్రాంతానికి వేరుగా ఉండేది మరియు ఏది బరువు తూచబడుతోందో లేదా వాణిజ్యం చేయబడుతోందో దానిమీద కూడా ఆధారపడి ఉండినది.

  1389 లో ఇంగ్లండులో ఊలు యొక్క స్టోన్ ను పదునాలుగు పౌండ్ల బరువుగా నిర్వచించారు మరియు ఇతర పదార్థాల యొక్క స్టోన్స్ గణనీయమైన హెచ్చుతగ్గులను కలిగి ఉన్నా కూడా (పౌండ్లలో), సాధారణంగా వాడబడు స్టోన్ 14 పౌండ్లకు సమానంగా బరువున్నదిగా ఆమోదించబడిమ్ది.

  సాధారణ ఉల్లేఖనాలు:

  •  ఒక 5 అడుగు (173 సెంమీ) ఎత్తు గల సరాసరి బరువుకలిగిన ఒక మహిళ ఎనిమిది నుండి పన్నెండు స్టోన్ మధ్య బరువును కలిగి ఉండాల్ని ఆశించబడింది.
  •  ఒక 6 అడుగుల (183 సెంమీ) ఎత్తు గల సరాసరి నిర్మాణం కలిగిన ఒక పురుషుడు సాధారణంగా పది మరియు పదమూడు స్టోన్ మధ్యలో బరువును కలిగి ఉంటాడు.

  గుణాంకాలు:

  • 2 రాయి = 1 పాతిక
  • 8 రాయి = 1 వందబరువు
  • 160 రాయి = 1 దీర్ఘ టన్ను