ఔన్సులు కన్వర్షన్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

ఔన్సులు

బరువు యొక్క ఒక యూనిట్ ఒక పౌండ్ లో పదహారవ వంతు లేక 28.349 గ్రాములకు సమానం