Konverzione tablice Kilogrami

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Kilogrami

Prema definiciji, kilogram je jednak masi Međunarodnog Prototipa za Kilogram (MPK), odnosno komadu legure platinuma i iridijuma izrađenom 1889. godine koji se čuva u Međunarodnoj Upravi Težina i Mera u Sevru (Sèvres), u Francuskoj.

To je jedina SI jedinica koja se definiše pomoću fizičkog objekta, a ne u odnosu na fundamentalno fizičko svojstvo koji se može reprodukovati u laboratorijama.