Британске наутичке миље у Наутичке миље конверзија

Постоји више врста Наутичке миље . Молимо да са листе испод одаберете одговарајућу варијанту. 

  1. Британске наутичке миље  у Британске наутичке миље 

  2. Британске наутичке миље  у Америчке наутичке миље 

  3. Британске наутичке миље  у Међународне наутичке миље

Британске наутичке миље 

Наутичком миљом се мери удаљеност. Једна наутичка миља представља угаону разлику од 1 лучног минута на површини земље. Како се ови благо разликују (6108' на полу у односу на 6046' на екватору) усвојено је 6080 (што је његова приближна вредност у Ламаншу). Међународна наутичка миља износи 1852 метра, што значи да се врло мало разликује од британске наутичке миље. 

Наутичке миље