Наутичке миље у Километри конверзија

Постоји више од једне врсте Наутичке миље . Молимо Вас да користите одговарајућу врсту са листе испод. 

  1. Британске наутичке миље  у Километри 

  2. Америчке наутичке миље  у Километри 

  3. Међународне наутичке миље у Километри 

Наутичке миље 

Километри 

Километар представља јединицу мере за дужину у метричком систему и једнак је дужини од хиљаду метара

1km износи 0.6214 миље