Километри у Наутичке миље конверзија

Постоји више врста Наутичке миље . Молимо да са листе испод одаберете одговарајућу варијанту. 

  1. Километри  у Британске наутичке миље 

  2. Километри  у Америчке наутичке миље 

  3. Километри  у Међународне наутичке миље

Километри 

Километар представља јединицу мере за дужину у метричком систему и једнак је дужини од хиљаду метара

1km износи 0.6214 миље

Наутичке миље