Конверзионе таблице Километри

Користите поље за претраживање како бисте пронашли метрички конвертер који Вам је потребан. 

Километри 

Километар представља јединицу мере за дужину у метричком систему и једнак је дужини од хиљаду метара

1km износи 0.6214 миље