Milje në orë tabela e konvertimit

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Milje në orë

Kjo është një njësi matjeje e shpejtësisë që zakonisht përdoret në vendet që përdorin sistemin jo-metrik për transportin, e tillë si SHBA-ja. Edhe Mbretëria e Bashkuar e përdor këtë në rrugë, ndonëse zyrtarisht përdoret sistemi metrik. Limitet e shpejtësisë në rrugë jepen me milje në orë, shkurtimi i të cilës është mno apo mi/orë.