Tona do kilogram prevod

Existuje viac ako jeden typ Tona. Prosím zvoľte príslušnú variantu z nižšie uvedeného zoznamu.

  1. metrická tona do kilogram

  2. Dlhá tona (Veľká Británia) do kilogram

  3. Krátka tona (USA) do kilogram

  4. Tona do kilogram

Tona

Existujú tri typy tony - dlhá tona, krátka tona a metrická tona. Prosím, vyberte specifickejšie jednotku.

kilogram

Kilogram je základnou jednotkou hmotnosti v medzinárodnej sústave jednotiek SI a bola prijatá ako bežná merná jednotka váhy (gravitačná sila, ktorá pôsobí na určitý predmet).

Kilogram jé takmer presne rovný hmotnosti jedného litra vody.