Przeliczanie Stopy kwadratowe

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Stopy kwadratowe →

ostatnia aktualizacja strony:: sob. 23 Lut 2018

Stopy kwadratowe

Skrót/symbol:

Jednostka:

Zastosowanie na całym świecie:

Opis:

Stopa kwadratowa jest jednostką określającą powierzchnię, stosowaną w systemie imperialnym oraz zwyczajowym systemie miar Stanów Zjednoczonych.

Miara kwadratowa to dwuwymiarowa pochodna miary długości. Stopa kwadratowa jest zatem powierzchnią równą kwadratowi o długości boków wynoszącej 1 stopę.

Definicja:

W terminologii metrycznej stopę kwadratową określa się jako kwadrat o długości boków wynoszącej 0,3048 metra. Jedna stopa kwadratowa jest równa 0,09290304 metra kwadratowego.

Wspólne punkty odniesienia:

Kontekst użycia:

Stopa kwadratowa jest stosowana przede wszystkim w architekturze, nieruchomościach i planowaniu przestrzennym.

Stopa kwadratowa może być stosowana do opisywania powierzchni, takich jak plany pomieszczeń, ściany czy dachy. Akry natomiast określają wyłącznie powierzchnię działki gruntu.

1 stopa kwadratowa = około 0,000022959 akra.

1 akr = 43 560 stóp kwadratowych.

Aby obliczyć powierzchnię pomieszczenia w stopach kwadratowych, należy zmierzyć długość i szerokość w stopach i pomnożyć obie wartości, uzyskując tym samym wynik w ft².

Na przykład, pomieszczenie o wymiarach 12 ft x 15 ft ma powierzchnię równą 180 ft² (12 x 15 = 180).

Stosując stopy kwadratowe, należy pamiętać że wynik w stopach kwadratowych odnosi się do całkowitej powierzchni danego obszaru, a nie do rzeczywistych wymiarów tego obszaru. Na przykład, pomieszczenie o powierzchni 20 ft² nie ma wymiarów 20 ft x 20 ft (pomieszczenie o takich wymiarach miałoby powierzchnię równą 400 ft²). Wymiary pomieszczenia o powierzchni 20 ft² będą natomiast wynosić 4 ft x 5 ft.

Jednostki składowe:

Mnożniki: