Stopy sześcienne konwersja

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Stopy sześcienne

 • Nie ma ogólnie przyjętego symbolu dla stopy sześciennej.
 • Zależnie od kontekstu stosowane są różne skróty, w tym (ale nie tylko) ft kwadratowa, cu ft, cb ft, cbf, ft3, foot3, feet³, ft³.
 • Jednostka:

  • Objętość (kwantyfikowanie przestrzeni trójwymiarowej)

  Zastosowanie na całym świecie:

  • Stopa sześcienna jest stosowana głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii jako jednostka do pomiaru objętości.

  Opis:

  Stopa sześcienna jest jednostką określającą objętość, stosowaną w systemie imperialnym oraz zwyczajowym systemie miar Stanów Zjednoczonych.

  Stopa sześcienna opisuje objętość danej substancji lub pojemność zbiorników do przechowywania danej substancji.

  Definicja:

  Jednostki sześcienne to trójwymiarowe pochodne od jednostek liniowych, a zatem stopa sześcienna jest definiowana jako objętość sześcianu o długości boków równej 1 ft.

  W terminologii metrycznej stopa sześcienna to sześcian o bokach o długości 0,3048 metra. Jedna stopa sześcienna odpowiada około 0,02831685 metra sześciennego lub 28,3169 litrom.

  Wspólne punkty odniesienia:

  • Standardowy kontener transportowy (20 stóp x 8 stóp x 8 stóp 6 cali) ma pojemność 1360 stóp sześciennych.
  • 19–22 stóp sześciennych to średni rozmiar lodówki wystarczającej dla czteroosobowej rodziny.

  Kontekst użycia:

  Standardowa stopa sześcienna (scf) jest miarą objętości gazu w określonych warunkach (zwykle jest to 60°F i 1 atm ciśnienia).

  W przypadku specyficznych materiałów i w określonych warunkach, stopa sześcienna przestaje być jednostką objętości i staje się jednostką ilości.

  Stopa sześcienna jest często stosowana w opisach dotyczących zdolności przechowywania artykułów gospodarstwa domowego, takich jak lodówki. W przemyśle stosowana jest do określania ładowności kontenerów transportowych.

  Jednostki powierzchni magazynowej również zwykle opisuje się za pomocą stóp sześciennych.

  Aby obliczyć objętość danej przestrzeni w stopach sześciennych, należy zmierzyć długość, szerokość oraz wysokość i pomnożyć przez siebie wyniki.

  Na przykład, jednostkę powierzchni magazynowej o długości 10 ft, szerokości 6 ft i wysokości 8 ft można określić jako przestrzeń wynoszącą 480 stóp sześciennych (10 x 6 x 8 = 480).

  Jednostki składowe:

  • Stopa sześcienna równa się 1728 calom sześciennym (jako że stopa ma 12 cali, stopę sześcienną można sobie wyobrazić jako sześcian o bokach równych 12 calom lub jako 12 x 12 x 12 jednocalowych sześcianów złożonych w jeden).
  • W praktyce, stopa sześcienna i cal sześcienny są różnymi jednostkami, których nie stosuje się razem.

  Mnożniki:

  • 1 jard sześcienny = 27 jardów sześciennych
  • Jeden jard to trzy stopy. Jard sześcienny można sobie więc zatem wyobrazić jako sześcian o bokach równych trzem stopom lub jako sześcian złożony z 27 pojedynczych sześcianów o bokach równych jednej stopie.
  • W praktyce, mnożniki stopy sześciennej (na przykład w przemyśle naftowym i gazowym) są oznaczane skrótem mcf (tysiąc stóp sześciennych), mmcf (milion stóp sześciennych), bcf (miliard stóp sześciennych), tcf (trylion stóp sześciennych) oraz qcf (kwadrylion stóp sześciennych).