Konwersja Kilogramy do Cetnary

Istnieje więcej niż jeden wariant Cetnary. Prosimy wybrać odpowiedni typ z poniższej listy.

  1. Kilogramy do Tony krótkie (US)

  2. Kilogramy do Cetnary krótkie (US)

Kilogramy

Kilogram jest określany jako równy masie Międzynarodowego prototypu kilograma (IPK), bloku z platynoirydu powstałego w roku 1889 i przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres, we Francji.

To jedyna jednostka układu SI, która została zdefiniowana za pomocą przedmiotu fizycznego, a nie podstawowych właściwości fizycznych, które mogą być odtworzone w laboratoriach.

Cetnary

Istnieją dwa warianty cetnara — długi i krótki. Proszę wybrać bardziej szczegółową jednostkę.