Milliliter til Unser konvertering

Det er mer enn én type av Unser. Vennligst bruk riktig versjon fra listen nedenfor.

  1. Milliliter til Amerikanske flytende unser

  2. Milliliter til Britiske flytende unser

Milliliter

En metrisk enhet av volum tilsvarer en tusendels liter

Unser

Det er to forskjellige typer unser tilgjengelig: amerikanske og britiske. Vennligst velg et mer spesifikt alternativ.