Milliliter konverteringstabell

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Milliliter

En metrisk enhet av volum tilsvarer en tusendels liter