Liter konverteringstabell

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Liter

Grunnleggende volumenhet i det metriske systemet. En liter vann veier en kilogram.