Kiloliter konverteringstabell

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Kiloliter

En metrisk enhet av volum tilsvarer 1000 liter eller en kubikkmeter.