Amerikanske quarts (tørr) til Amerikanske pints (tørr) konvertering

Amerikanske pints (tørr) til Amerikanske quarts (tørr) (Bytt enheter)

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel

US pt dry =
US qt dry * 2.0000
 
 
 
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format

 

US pt dry =
US qt dry * 2.0000
 
 
 

Amerikanske pints (tørr)

Et amerikansk kapasitet mål (for væske) tilsvarer 0,55 liter. Merk også det er ulike mål på amerikanske flytende pints og britiske pints.

 

Amerikanske quarts (tørr) til Amerikanske pints (tørr) tabell

Start
Økninger
Nøyaktighet
Format
Skriv ut tabell
< mindre verdier Større verdier >
Amerikanske quarts (tørr) Amerikanske pints (tørr)
0US qt dry 0.00US pt dry
1US qt dry 2.00US pt dry
2US qt dry 4.00US pt dry
3US qt dry 6.00US pt dry
4US qt dry 8.00US pt dry
5US qt dry 10.00US pt dry
6US qt dry 12.00US pt dry
7US qt dry 14.00US pt dry
8US qt dry 16.00US pt dry
9US qt dry 18.00US pt dry
10US qt dry 20.00US pt dry
11US qt dry 22.00US pt dry
12US qt dry 24.00US pt dry
13US qt dry 26.00US pt dry
14US qt dry 28.00US pt dry
15US qt dry 30.00US pt dry
16US qt dry 32.00US pt dry
17US qt dry 34.00US pt dry
18US qt dry 36.00US pt dry
19US qt dry 38.00US pt dry
Amerikanske quarts (tørr) Amerikanske pints (tørr)
20US qt dry 40.00US pt dry
21US qt dry 42.00US pt dry
22US qt dry 44.00US pt dry
23US qt dry 46.00US pt dry
24US qt dry 48.00US pt dry
25US qt dry 50.00US pt dry
26US qt dry 52.00US pt dry
27US qt dry 54.00US pt dry
28US qt dry 56.00US pt dry
29US qt dry 58.00US pt dry
30US qt dry 60.00US pt dry
31US qt dry 62.00US pt dry
32US qt dry 64.00US pt dry
33US qt dry 66.00US pt dry
34US qt dry 68.00US pt dry
35US qt dry 70.00US pt dry
36US qt dry 72.00US pt dry
37US qt dry 74.00US pt dry
38US qt dry 76.00US pt dry
39US qt dry 78.00US pt dry
Amerikanske quarts (tørr) Amerikanske pints (tørr)
40US qt dry 80.00US pt dry
41US qt dry 82.00US pt dry
42US qt dry 84.00US pt dry
43US qt dry 86.00US pt dry
44US qt dry 88.00US pt dry
45US qt dry 90.00US pt dry
46US qt dry 92.00US pt dry
47US qt dry 94.00US pt dry
48US qt dry 96.00US pt dry
49US qt dry 98.00US pt dry
50US qt dry 100.00US pt dry
51US qt dry 102.00US pt dry
52US qt dry 104.00US pt dry
53US qt dry 106.00US pt dry
54US qt dry 108.00US pt dry
55US qt dry 110.00US pt dry
56US qt dry 112.00US pt dry
57US qt dry 114.00US pt dry
58US qt dry 116.00US pt dry
59US qt dry 118.00US pt dry
Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Volume Temperatur Vekt Lengde Område Hastighet Tid Valuta