Amerikanske gallons (tørr) til Amerikanske pints (tørr) konvertering

Amerikanske pints (tørr) til Amerikanske gallons (tørr) (Bytt enheter)

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel

US pt dry =
US gal dry * 8.0000
 
 
 
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format

Amerikanske gallons (tørr)

Et amerikansk kapasitet mål (for tørt materiale) tilsvarer 4 liter eller 4,404 liter. Merk også det er ulike mål på amerikanske flytende gallons og britiske gallons.

 

US pt dry =
US gal dry * 8.0000
 
 
 

Amerikanske pints (tørr)

Et amerikansk kapasitet mål (for væske) tilsvarer 0,55 liter. Merk også det er ulike mål på amerikanske flytende pints og britiske pints.

 

Amerikanske gallons (tørr) til Amerikanske pints (tørr) tabell

Start
Økninger
Nøyaktighet
Format
Skriv ut tabell
< mindre verdier Større verdier >
Amerikanske gallons (tørr) Amerikanske pints (tørr)
0US gal dry 0.00US pt dry
1US gal dry 8.00US pt dry
2US gal dry 16.00US pt dry
3US gal dry 24.00US pt dry
4US gal dry 32.00US pt dry
5US gal dry 40.00US pt dry
6US gal dry 48.00US pt dry
7US gal dry 56.00US pt dry
8US gal dry 64.00US pt dry
9US gal dry 72.00US pt dry
10US gal dry 80.00US pt dry
11US gal dry 88.00US pt dry
12US gal dry 96.00US pt dry
13US gal dry 104.00US pt dry
14US gal dry 112.00US pt dry
15US gal dry 120.00US pt dry
16US gal dry 128.00US pt dry
17US gal dry 136.00US pt dry
18US gal dry 144.00US pt dry
19US gal dry 152.00US pt dry
Amerikanske gallons (tørr) Amerikanske pints (tørr)
20US gal dry 160.00US pt dry
21US gal dry 168.00US pt dry
22US gal dry 176.00US pt dry
23US gal dry 184.00US pt dry
24US gal dry 192.00US pt dry
25US gal dry 200.00US pt dry
26US gal dry 208.00US pt dry
27US gal dry 216.00US pt dry
28US gal dry 224.00US pt dry
29US gal dry 232.00US pt dry
30US gal dry 240.00US pt dry
31US gal dry 248.00US pt dry
32US gal dry 256.00US pt dry
33US gal dry 264.00US pt dry
34US gal dry 272.00US pt dry
35US gal dry 280.00US pt dry
36US gal dry 288.00US pt dry
37US gal dry 296.00US pt dry
38US gal dry 304.00US pt dry
39US gal dry 312.00US pt dry
Amerikanske gallons (tørr) Amerikanske pints (tørr)
40US gal dry 320.00US pt dry
41US gal dry 328.00US pt dry
42US gal dry 336.00US pt dry
43US gal dry 344.00US pt dry
44US gal dry 352.00US pt dry
45US gal dry 360.00US pt dry
46US gal dry 368.00US pt dry
47US gal dry 376.00US pt dry
48US gal dry 384.00US pt dry
49US gal dry 392.00US pt dry
50US gal dry 400.00US pt dry
51US gal dry 408.00US pt dry
52US gal dry 416.00US pt dry
53US gal dry 424.00US pt dry
54US gal dry 432.00US pt dry
55US gal dry 440.00US pt dry
56US gal dry 448.00US pt dry
57US gal dry 456.00US pt dry
58US gal dry 464.00US pt dry
59US gal dry 472.00US pt dry
Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Volume Temperatur Vekt Lengde Område Hastighet Tid Valuta