Pund til Stones konvertering

Stones til Pund (Bytt enheter)

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel

st =
lb * 0.071429
 
 
 
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Mer informasjon: Pund
Mer informasjon: Stones

Pund

Det britiske imperial (avoirdupois, eller internasjonalt) pund er offisielt definert som 453.59237 gram.

 

st =
lb * 0.071429
 
 
 

Stones

Steinen (stone) er en vektenhet i det imperialistiske systemet som brukes uformelt i Storbritannia og Irland, nesten utelukkende som et mål på kroppsvekt. Selv om det er akseptert av EU for bruk som en tilleggsenhet er det i hovedsak foreldet utenfor Storbritannia og Irland.

 

Pund til Stones tabell

Start
Increments
Accuracy
Format
Skriv ut tabell
< mindre verdier Større verdier >
Pund Stones
0lb 0.00st
1lb 0.07st
2lb 0.14st
3lb 0.21st
4lb 0.29st
5lb 0.36st
6lb 0.43st
7lb 0.50st
8lb 0.57st
9lb 0.64st
10lb 0.71st
11lb 0.79st
12lb 0.86st
13lb 0.93st
14lb 1.00st
15lb 1.07st
16lb 1.14st
17lb 1.21st
18lb 1.29st
19lb 1.36st
Pund Stones
20lb 1.43st
21lb 1.50st
22lb 1.57st
23lb 1.64st
24lb 1.71st
25lb 1.79st
26lb 1.86st
27lb 1.93st
28lb 2.00st
29lb 2.07st
30lb 2.14st
31lb 2.21st
32lb 2.29st
33lb 2.36st
34lb 2.43st
35lb 2.50st
36lb 2.57st
37lb 2.64st
38lb 2.71st
39lb 2.79st
Pund Stones
40lb 2.86st
41lb 2.93st
42lb 3.00st
43lb 3.07st
44lb 3.14st
45lb 3.21st
46lb 3.29st
47lb 3.36st
48lb 3.43st
49lb 3.50st
50lb 3.57st
51lb 3.64st
52lb 3.71st
53lb 3.79st
54lb 3.86st
55lb 3.93st
56lb 4.00st
57lb 4.07st
58lb 4.14st
59lb 4.21st
Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Vekt Temperatur Lengde Område Volume Hastighet Tid Valuta