Stones konverteringstabell

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Stones

En stone er en vektenhet tilsvarende 14 pund averdupois (eller internasjonale lbs). Etter tur, utgjør dette at en stone tilsvarer 6.35029kg.