Kvadratmeter konverteringstabell

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Kvadratmeter

En måling av areal tilsvarer en meter i lengde ganger en meter i bredde.