Kvadrat miles konverteringstabell

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Kvadrat miles

En måling av areal tilsvarer en mile i lengde ganger en kilometer i bredde som utgjør et område på 640 acers (dekar).