Kvadratcentimeter konverteringstabell

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Kvadratcentimeter

En måling av areal tilsvarer en centimeter i lengde ganger en centimeter i bredde.