Ծովային մղոններ (ԱՄՆ) փոխարկում

Օգտագործեք որոնման վանդակը՝ գտնելու համար ձեզ անհրաժեշտ մետրիկ փոխարկիչը

Ծովային մղոններ (ԱՄՆ)

Ծովագնացության մեջ օգտագործվող երկարության միավոր, որը հավասար է երկրագնդի վրա մեծ շրջանի մեկ անկյունային րոպե չափով աղեղին: Մեկ միջազգային ծովային մղոնը հավասար է 1 852 մետրի կամ 1 151 ցամաքային մղոնի: Հաշվի առեք, որ դա տարբերվում է բրիտանական ծովային մղոնից: