Երկարության փոխարկում

Օգտագործեք որոնման վանդակը՝ գտնելու համար ձեզ անհրաժեշտ մետրիկ փոխարկիչը

Մետրիկ չափումներ

Պաշտոնապես մեկ մետրն այն տարածությունն է, որն անցնում է լույսն անօդ տարածությունում 1/299,792,458 վայրկյանում: Մետրիկ համակարգում երկարության և տարածության մյուս բոլոր չափումները հիմնված են մետրի վրա (կմ=1000 մ, 1 մ = 1000 մմ):

Կայսերական / Ամերիկյան չափումներ

Այս միավորների առաջացումը պակաս տրամաբանական հիմքեր ունի: Յարդը կարելի է սահմանել որպես վայրկյանում մեկ տատանում կատարող ճոճանակի երկարություն: Ծովային մղոնը Երկրի մակերևույթի վրա 1 վայրկյան (1/60-րդ աստիճան) երկարությամբ տարածությունն է: