pretvorba Kilogrami

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Kilogrami

 • kg
 • kila (neformalno)
 • Jedinica:

  • Masa
  • Težina (u neznanstvenom kontekstu)

  Uporaba širom svijeta:

  • Globalni

  Opis:

  Kilogram je osnovna jedinica za masu u Međunarodnom (SI) sustavu jedinica i prihvaćen je u svakodnevnoj upotrebi kao jedinica za težinu (gravitacijska sila djeluje na bilo koji objekt).

  Kilogram je skoro potpuno jednak masi jedne litre vode.

  Definicija:

  Prema definiciji, kilogram je jednak masi Međunarodnog Prototipa za Kilogram (MPK), odnosno komadu legure platine i iridijuma izrađenom 1889. godine koji se čuva u Međunarodnoj Upravi Težina i Mjera u Sèvresu, u Francuskoj.

  To je jedina SI jedinica koja se definira pomoću fizičkog objekta, a ne u odnosu na fundamentalno fizičko svojstvo koji se može reproducirati u laboratorijama.

  Podrijetlo:

  Kratkotrajno, grave (takođe metalni referencijalni standard) korišten je kako bi se definiralo tisuću grama, sve dok nije zamijenjen kilogramom 1799. godine.

  Sustav metričkih mjera uveden je 1795. godine u Francuskoj kada je gram definiran kao "apsolutna težina volumena čiste vode koja je jednaka kocki tisućitog dijela metra, i na temperaturi otapanja leda."

  Kilogram (izveden od grčkih riječi chilioi [tisuću] i gramma [mala težina] smatran je praktičnijom mjerom za težinu kada su u pitanju veće količine pri trgovini i postao je osnovna jedinica za masu u svim metričkim mernim sistemima.

  Međunarodni (SI) sustav jedinica objavljen 1960. godine koristio je kilogram kao osnovnu jedinicu mase, a usvojile su ga skoro sve zemlje na svijetu (uz par značajnih izuzetaka kao što su Sjedinjene Države).

  Reference:

  • Kilogram iznosi približno koliko i jedna litarskaboca bezalkoholnog pića.
  • Šećer se često prodaje na kile.
  • Tipična košarkaška lopta teška je približno jedan kilogram.

  U kontekstu:

  U cijelom svijetu, kilogram se koristi kao svakodnevna mjera za masu i težinu.

  Također je i osnovna jedinica mase u svim m. k. s. mjernim sustavima, u kojima se odnosi između metra, kilograma i sekunde koriste za definiranje drugih koncepata, kao što je newton za silu i pascal kao jedinica mere tlaka.

  Sastavne jedinice:

  Višekratnici: