pretvorba Funte

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Funte

 • lb
 • lbm (funta masa - u znanstvenom kontekstu)
 • Jedinica:

  • Masa
  • Težina (u neznanstvenom kontekstu)

  Uporaba širom svijeta:

  • U.K., S.A.D., Australija, Kanada, Novi Zeland i ostali

  Opis:

  Funta je jedinica mjere za masu koja se koristi u Imperijalnom sustavu i prihvaćena je u svakodnevnoj upotrebi kao jedinica za težinu (gravitacijska sila djeluje na bilo koji objekt).

  Definicija:

  Britanska (avoirdupois ili međunarodna) funta se službeno definira kao 453.59237 grama.

  Podrijetlo:

  Ime funta je adaptacija latinske riječi libra pondo, ili težina funte, rimska libra (po kojoj je i simbol lb) težila je približno 329 grama.

  Kroz povijest, funta (ili njeni lokalni prijevodi) koristili su se kao mjera za težinu u mnogim krajevima svijeta, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Njemačku, Skandinaviju i Rusiju. Iako je točna masa funte varirala od sustava do sustava, uvijek je bila priibližno slična, obično između 350 i 560metričkih grama.

  U Ujedinjenom Kraljevstvu su postojali brojevni sustavi koji koriste funtu, iako je avoirdupois funta (poznata i kao vunena funta) bila najčešće korištena i najdugotrajnija (i za koju je skraćenica lb av ili lb avdp). Jedna varijacija funte koja se danas koristi je trojanska funta (približno 373g), i najčešće se koristi kao mjera za težinu plemenitih metala.

  Britanski akt o težinama i mjerama iz 1878. godine prvi je definirao imperijalnu funtu u okvirima metričkih jedinica (1 lb = 453,59265g), dok je 1893. godine Mendelhallova odredba definirala američku funtu opisujući kilogramkao jednak 2,20462 funte.

  Sjedinjene Države i Krunske zemlje Commonwealtha dogovorile su zajedničke definicije za funtu (i jard) koje su bile usvojene 1959. godine (1964. god u U.K.).

  Reference:

  • U zemljama engleskog govornog područja, težina neke osobe se uglavnom izražava u stounima (kamenima)i funtama, iako se u Sjedinjenim Državama obično izražava isključivo u funtama.
  • U Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, u kojima su se, prije uvođenja metričkog sustava, namirnice prodavale na funte, i sada se prodaju u količinama koje odgovaraju starom imperijalnom standardu, za šta je primjer putar koji se u većini slučajeva prodaje u pakirajnima od 454g(1lb).
  • Ribolovci će često izražavati veličinu svog ulova pomoću funti i unci.
  • Shakespeareov lik Shylock ima slavnu rečenicu u kojoj kao zalog za zajam traži "funtu mesa".

  U kontekstu:

  U znanstvenoj primjeni, funta se koristi za opisivanje mase, dok se u svakodnevnoj upotrebi koristi kao mjera za težinu. Uprkos tome što je metrički sistem težina i mjera široko prihvaćen, funta se i dalje koristi u zemljama engleskog govornog područja.

  Povijesno gledano, funta se koristila za opisivanje težine sačme i čahura kod oružja, dok je samo oružje dobijalo naziv prema tipu municije koji ispaljuje, kao na primjer 32-funtaš (32-pounder).

  U Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama funta predstavlja i komponentu za izražavanje tlaka, odnosno funta po kvadratnom inču (p.s.i.), što je prihvaćeni standard.

  Sastavne jedinice:

  • Jedna funta sadrži šesnaest unci, iako je funta, povijesno (i službeno), bila definirana kao jednaka 7000 trojanskih graina (gr) sve dok dogovoreni međunarodni standard nije proveden 1959. godine.

  Višekratnici: