pretvorba Metri

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Metri

 • m
 • Jedinica:

  • Duljina / udaljenost

  Uporaba širom svijeta:

  • Metar je , kao dio metričkog sustava, jedinica mjere za udaljenost širom planete, pri čemu su Sjedinjene Države glavni izuzetak, jer se u njima u većini situacija koristi imperijalni sustav mjera.

  Opis:

  Metar predstavlja jedinicu za duljinu u metričkom sustavu i osnovnu jedinicu za duljinu u Međunarodnom sustavu jedinica (SI).

  Kao osnovna jedinica za duljinu u SI i drugim m.k.s. sustavima (koji se baziraju na metrima, kilogramima i sekundama) metar se koristi za izvođenje drugih jedinica mjere poput newtona, za silu.

  Definicija:

  1m iznosi 1,0936 jardi, ili 39,370 inča.

  Od 1983. godine, metar se službeno definira kao duljina putanje koju svjetlost prijeđe u vakuumu tokom vremenskog intervala od 1/299.792.458 sekundi.

  Podrijetlo:

  Jedinice mjere zasnovane na decimalnom sustavu pojavile su se već u kasnom 17. stoljeću, pri čemu je riječ metar izvedena od grčke riječi métron katholikón, što znači "univerzalna mjera".

  Rana definicija metra bila je "duljina njihala s polu-periodom od jedne sekunde". Do 18. stoljeća definicija zasnovana na "jednom desetomilijuntom dijelu duljine Zemljinog meridijana duž jednog kvadranta (udaljenosti od ekvatora do Sjevernog Pola) je bivala sve popularnija, te je to bila prihvaćena definicija kada je Francuska usvojila metrički sustav 1795. godine.

  Prototipne metarske poluge - isprva brončane, zatim platinaste te na kraju od legure platine i iridijuma- bile su izrađivane kako su se smjenjivali standardi za metar. Metar je ponovo definiran 1960. godine pomoću valnih duljina radijacije, prije sadašnje definicije usvojene 1983. godine, koja povezuje metar s brzinom svjetlosti.

  Reference:

  • Prosječna visina muškarca je oko 1,75 m.
  • Prepreke u Olimpijskim trkama na 110 m s preponama su visoke 1,067 m.
  • Najviša građevina na svijetu (od 2012. godine), Burk Khalifa u Dubaiu, visoka je 828 m.
  • Empire State Building u New Yorku visok je 381 m.
  • Standardni kolosijek željezničke pruge (razmak između tračnica) je 1,435 m.

  Sastavne jedinice:

  • 1/100 m = jedan centimetar
  • 1/1.000 m = jedan milimetar
  • Pogledajte i mikrometar, nanometar, pikometar, femtometar, atometar, zeptometar i joktometar

  Višekratnici:

  • Najčešće korišten umnožak je kilometar (1.000 m), ali postoje i brojni drugi SI umnožci metra, uključujući dekametar (10 m), hektometar (100 m) i megametar (milijun metara).
  • Najveći SI umnožak metra je jotametar, (1.000.000.000.000.000.000.000.000 metara).