pretvorba Milimetri

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Milimetri

Kratica/simbol:

 • mm
 • mil (neformalno)

Jedinica:

 • Duljina

Uporaba širom svijeta:

 • Milimetar se, kao dio metričkog sustava, koristi kao mjera za duljinu širom svijeta. Najznačajniji izuzetak su Sjedinjene Države, gdje se imperijalni sustav i dalje koristi u većini slučajeva.

Definicija:

Milimetar je jedinica za duljinu u metričkom sistemu, i predstavlja tisućiti dio metra (SI osnovna jedinica za duljinu).

Reference:

 • Jedan inč ima 25,4 milimetra.
 • Vrh igle ima promjer od približno 2 mm.
 • CD ima debljinu od približno 1, 2 mm.
 • 00 model kolosijeka željeznice ima širinu 16,5mm između tračnica.
 • Nastavak za mašinicu za šišanje kose stupnja 1 reže kosu na približno 3 mm duljine (nastavak stupnja 2 skraćuje na 6 mm, stupnja 3 na 9 mm itd.)

U kontekstu:

Milimetri se koriste kao standardna mjera za duljinu u svim tipovima inženjeringa i komercijalnih primjena gde je neophodna veća preciznost od najbližeg centimetra.

Kada je neophodno mjeriti i izražavati mjere s još većom preciznošću, koriste se dijelovi milimetra do tri decimale.

Milimetri se često koriste za opisivanje malih kalibara i oružja koje ih koriste, kao na primer Uzi 9 mm jurišna puška.

Sastavne jedinice:

 • 1/1.000 mm = jedan mikrometar
 • 1/1.000.000 mm = jedan nanometar
 • Nadalje, progresivno manje jedinice uključuju pikometar, femtometar, atometar, zeptometar i joktometar.

Višekratnici:

 • Postoje brojne jedinice kojima se izražavaju umnožci milimetra, ali se one definiraju u odnosu na metar (osnovna SI jedinica za dužinu), a ne na milimetar.
 • 10mm = 1 centimetar (cm)
 • 1000 mm = 1 metar (m)